1887

Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours

I Estland, Lettland och Litauen

image of Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours

Denna rapport är en översikt av utvärderingen av två stipendieordningar, Sleipnir och Closer Culture Neighbours. Avsikten med utvärderingen har varit att ge en helhetsöversikt av processen kring och resultaten av Sleipnir och Closer Culture Neighbours som stipendieprogram, att höra samtliga parters åsikter i processen, att därefter analysera informationen och att lägga fram förslag som fokuserar på fördelar och nackdelar i programmen. Dessa förslag kan förhoppningsvis utnyttjas i anslutning till kommande stipendieordningar.

Swedish

.

Slutsatser och förslag

De två programmen, Sleipnir, som är ett resestipendium för unga professionella konstnärer och Closer Culture Neighbours (CCN), som är ett mobilitetsprogram för kulturadministratörer, har pågått i flera år och ett stort antal kreativa personer (speciellt inom ramen för Sleipnir) i alla tre baltiska stater har tagit del av stipendierna. Analysen av resultaten av djupintervjuerna och den nätbaserade undersökningen gör det möjligt att göra en allmän utvärdering av de två programmens grundläggande och organisatoriska aspekter.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error