1887

Over grænser

Fremme af planlægningssamarbejdet i Nordens grænseområder

image of Over grænser

Hvad fremmer og hvad begrænser plansamarbejde over grænser? Dette belyses i denne rapport gennem eksempler fra tre grænseområder i Norden: Haparanda/Tornio-området, Østfold/Bohuslän-området og Øresundsregionen. Der redegøres for problemer, mål og muligheder i et grænseregionalt samarbejde. Det kan dreje sig om forhold lige fra fælles planlægning af en ny bydel eller af ensartede naturområder på begge sider af en grænse til udnyttelse og udbygning af tilgrænsende regioner i en europæisk og international sammenhæng. Rapporten viser resultaterne af et projekt som det danske Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte i 2002 og 2003 for Nordisk Ministerråd.

Danish

.

Haparanda/Tornio –det svensk-finske

Samarbejdet mellem Haparanda og Tornio har udviklet sig gennem løsningen af en række praktiske driftsopgaver, som byerne havde en åbenlys økonomisk og funktionel fordel af at løse i fællesskab. Det begyndte i midten af 1960’rne med fælles brug af svømmehal og udvidedes i 1971 med fælles drift af rensningsanlæg, 1976-85 affaldsdepot og i 1978 med etablering af fri skolegang over grænsen. Samarbejdet fik i 1987 sin egen organisation, Provincia Bothniensis. Denne organisation har siden været omdrejningspunktet i en fortsat udvikling af samarbejdet, som i 1989 etablerede en sprogskole, 1990 slambehandling, 1993 redningstjeneste og fjernvarme, 1994 lift og i 1998 fælles turistrådgivning og et Europa gymnasium.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error