1887

Over grænser

Fremme af planlægningssamarbejdet i Nordens grænseområder

image of Over grænser

Hvad fremmer og hvad begrænser plansamarbejde over grænser? Dette belyses i denne rapport gennem eksempler fra tre grænseområder i Norden: Haparanda/Tornio-området, Østfold/Bohuslän-området og Øresundsregionen. Der redegøres for problemer, mål og muligheder i et grænseregionalt samarbejde. Det kan dreje sig om forhold lige fra fælles planlægning af en ny bydel eller af ensartede naturområder på begge sider af en grænse til udnyttelse og udbygning af tilgrænsende regioner i en europæisk og international sammenhæng. Rapporten viser resultaterne af et projekt som det danske Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte i 2002 og 2003 for Nordisk Ministerråd.

Danish

.

Forord

I Juni 1 2002 blev der mellem Nordisk Ministerråd og Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) indgået en aftale om, at FSL gennemfører et projekt om »Gränsområden – befrämjande av planläggningssamarbetet i Nordens gränsområden«. Denne rapport er resultatet af projektet. At projektet har kunnet gennemføres har i høj grad beroet på imødekommenhed og hjælp fra dem, der velvilligt har ladet sig interviewe og fra dem, der har medvirket til at tilvejebringe dokumentationsmateriale. FSL vil gerne takke alle herfor.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error