1887

Over grænser

Fremme af planlægningssamarbejdet i Nordens grænseområder

image of Over grænser

Hvad fremmer og hvad begrænser plansamarbejde over grænser? Dette belyses i denne rapport gennem eksempler fra tre grænseområder i Norden: Haparanda/Tornio-området, Østfold/Bohuslän-området og Øresundsregionen. Der redegøres for problemer, mål og muligheder i et grænseregionalt samarbejde. Det kan dreje sig om forhold lige fra fælles planlægning af en ny bydel eller af ensartede naturområder på begge sider af en grænse til udnyttelse og udbygning af tilgrænsende regioner i en europæisk og international sammenhæng. Rapporten viser resultaterne af et projekt som det danske Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte i 2002 og 2003 for Nordisk Ministerråd.

Danish

.

Formål, baggrund og vilkår

Formålet med projektet er at undersøge og opsamle erfaringer om og hvordan fysisk-funktionel planlægning har været anvendt som et værktøj til at fremme en bæredygtig udvikling i tre grænseregioner i Norden: Øresundsregionen, Haparanda/Tornio og Østfold/ Bohuslän. Projektet skal redegøre for niveau og arten af eventuel fælles fysisk planlægning, f.eks. om man i samarbejdet har haft en fælles vision, og i givet fald hvilke elementer, der indgår heri. Det skal redegøre for positive og negative erfaringer med grænseoverskridende planlægning og give anbefalinger til, hvilke temaer en grænseoverskridende fysisk planlægning for bæredygtig udvikling kan og eventuelt bør omfatte. Projektet skal indeholde elementer til en vurdering af mulighederne for at foretage gensidige høringer over grænsen i forbindelse med udarbejdelsen af strategiske planer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error