1887

Over grænser

Fremme af planlægningssamarbejdet i Nordens grænseområder

image of Over grænser

Hvad fremmer og hvad begrænser plansamarbejde over grænser? Dette belyses i denne rapport gennem eksempler fra tre grænseområder i Norden: Haparanda/Tornio-området, Østfold/Bohuslän-området og Øresundsregionen. Der redegøres for problemer, mål og muligheder i et grænseregionalt samarbejde. Det kan dreje sig om forhold lige fra fælles planlægning af en ny bydel eller af ensartede naturområder på begge sider af en grænse til udnyttelse og udbygning af tilgrænsende regioner i en europæisk og international sammenhæng. Rapporten viser resultaterne af et projekt som det danske Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte i 2002 og 2003 for Nordisk Ministerråd.

Danish

.

De tre grænseregionale områder – ligheder og forskelle

De tre områder, der er udvalgt til denne undersøgelse, er meget forskellige. Som udgangspunkt har de det til fælles, at de alle tre er grænseområder mellem to nordiske lande, og at der for dem alle har været et mangeårigt grænseregionalt samarbejde.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error