1887

Nordisk tv på tværs af grænser

image of Nordisk tv på tværs af grænser

Rapporten ”Nordisk tv på tværs af grænser” er lavet på opdrag fra Nordisk Ministerråd (kulturministrene), og giver en aktuel analyse af en række relevante problemstillinger og perspektiver i forhold til at se på mulighederne for at øge tilgangen til de nordiske public service-institutioners digitale tv-indhold – på tværs af Norden. Analysen inddrager ændringer i tv-vaner og andre forhold, som kan have en afgørende betydning for, hvordan man i Norden tilgår tv, nemlig udviklingen i tv-infrastrukturen, teknologierne og tv-selskabernes forretningsmodeller. Rapporten undersøger blandt andet mulighederne for – og udfordringerne ved – at mindske public service-institutionernes brug af geoblokering. Derudover ser rapporten blandt andet på institutionernes samarbejde - herunder samproduktion og udveksling af programmer - og om samarbejdet med tv-distributørerne.

Danish

.

Udviklingen på tv-markedernei Norden

I dette kapitel beskrives udviklingen på tv-markederne i Norden. I de første afsnit gives en generel beskrivelse. I de efterfølgende afsnit beskriver vi de enkelte nordiske lande mere indgående. Afsnittet viser, at ændringen af infrastrukturen, primært gennem en stigende betydning af det ”almindelige” internet, giver flere og flere muligheder for streaming. Samtidig efterspørger flere og flere – især unge – netop muligheden for at kunne se tv, når de har lyst, og ikke når tv-selskaberne sender et givet program. Hvis vi skal se mere nordisk tv, kræver det, at tilbuddene tilpasses disse nye mønstre.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error