1887

Nordisk tv på tværs af grænser

image of Nordisk tv på tværs af grænser

Rapporten ”Nordisk tv på tværs af grænser” er lavet på opdrag fra Nordisk Ministerråd (kulturministrene), og giver en aktuel analyse af en række relevante problemstillinger og perspektiver i forhold til at se på mulighederne for at øge tilgangen til de nordiske public service-institutioners digitale tv-indhold – på tværs af Norden. Analysen inddrager ændringer i tv-vaner og andre forhold, som kan have en afgørende betydning for, hvordan man i Norden tilgår tv, nemlig udviklingen i tv-infrastrukturen, teknologierne og tv-selskabernes forretningsmodeller. Rapporten undersøger blandt andet mulighederne for – og udfordringerne ved – at mindske public service-institutionernes brug af geoblokering. Derudover ser rapporten blandt andet på institutionernes samarbejde - herunder samproduktion og udveksling af programmer - og om samarbejdet med tv-distributørerne.

Danish

.

Tilgængelighed til nordisk tv

Dette kapitel sætter fokus på de forskellige måder, hvorpå man i dag kan få adgang til nordisk public service-indhold. Først gennemgås omfanget af og betingelser for adgang til de øvrige public serviceudbyderes tv-kanaler hos de enkelte landes tvdistributører, herunder også særlige aftaler på området, bl.a. mellem Sverige og Finland og i Danmark. Dernæst belyses fremgangsmåder blandt tvdistributører for at integrere public-service indhold i on demand-platforme, som udvikles for at møde den ændrede forbrugeradfærd, der i stigende grad bevæger sig fra flow mod on demand-tv. Derefter gives et indblik i udviklingen på public service-institutionernes streaming-tjenester, hvor det også belyses, i hvilken udstrækning indholdet fra de nationale public service-udbydere kan tilgås i udlandet. Afslutningsvis gennemgår vi måder, hvorpå de nordiske public service-institutioner samarbejder gennem Nordvision-samarbejdet, der blev etableret i 1959 og er styrket bl.a. med et stigende antal samproduktioner og programudvekslinger i de seneste år.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error