1887

Nordisk Pendlingskarta

Huvudrapport

image of Nordisk Pendlingskarta

Statistik med nordiskt perspektiv är oftast sammanställningar av nationella uppgifter. I projektet ”Nordisk pendlingskarta”, har de nordiska statistikmyndigheterna framställt statistik genom att sambearbeta uppgifter från de olika länderna. Syftet med projektet har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden. 55 600 personer hade under 2001 en löneinkomst i annat nordiskt land än bostadslandet. Av dessa klassificerades 25 400 som arbetspendlare över riksgräns. Den norska arbetsmarknaden var den mest attraktiva. Drygt 50 procent av de uppmätta arbetsrörelserna gick till Norge, drygt 20 procent till Danmark, knappt 20 procent till Sverige och 6 procent gick till Finland. Arbetsmarknaden i Sverige var framför allt intressant för finländarna medan både Norge och Danmark var betydligt mer intressant för svenskar än Sverige var för norrmän respektive danskar.

Swedish

.

Sammandrag

Projektet Nordisk pendlingskarta 2001 har genomförts i samverkan mellan Danmarks Statistik, Statistiska centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge och Statistikcentralen i Finland. Projektet har drivits i fyra olika delar som beskriver pendling mellan Sverige och Norge, Danmark och Sverige, Norge och Danmark samt Sverige och Finland. Statistik över pendlingen över riksgräns i Norden har kunnat framställas tack vare att statistikmyndigheterna har fått möjlighet att utbyta individuppgifter sinsemellan.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error