1887

Nordisk Pendlingskarta

Huvudrapport

image of Nordisk Pendlingskarta

Statistik med nordiskt perspektiv är oftast sammanställningar av nationella uppgifter. I projektet ”Nordisk pendlingskarta”, har de nordiska statistikmyndigheterna framställt statistik genom att sambearbeta uppgifter från de olika länderna. Syftet med projektet har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden. 55 600 personer hade under 2001 en löneinkomst i annat nordiskt land än bostadslandet. Av dessa klassificerades 25 400 som arbetspendlare över riksgräns. Den norska arbetsmarknaden var den mest attraktiva. Drygt 50 procent av de uppmätta arbetsrörelserna gick till Norge, drygt 20 procent till Danmark, knappt 20 procent till Sverige och 6 procent gick till Finland. Arbetsmarknaden i Sverige var framför allt intressant för finländarna medan både Norge och Danmark var betydligt mer intressant för svenskar än Sverige var för norrmän respektive danskar.

Swedish

.

Arbetspendlare och näringsgren

Det var i stort sett samma näringsgrenar som återkom i de flesta gränsflöden av arbets pendlare i Norden. Inte helt oväntat riktade sig en stor del av arbetspendlingen mot Handel, Hotell och Transporter. Den var dessutom en betydande näringsgren för både kvinnor och män. Andra näringsgrenar av betydande storlek dominerades i högre grad av ettdera könet, t.ex. Tillverkning och Utvinning av män och Hälso- och Sjukvården av kvinnor.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error