1887

Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

image of Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

Denne rapport er udarbejdet med henblik på at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Rapporten indeholder dels en undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Rapporten indeholder samtidig en undersøgelse af forbrugermobilitet, herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske bankmarkeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. De overordnede konklusioner på undersøgelsen af omkostningerne for en modelfamilie og af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer er, at der både nationalt og specielt mellem de nordiske lande er store forskelle på hvad omkostningerne er. Undersøgelsen viser også, at en stor del af de undersøgte pengeinstitutter anvender forskellige former for loyalitetsprogrammer, kundepakker og produktpakker. Undersøgelsen viser, at 4–5 % af kunderne har skiftet pengeinstitut i 2004. Selvom denne del af undersøgelse er forbundet med en vis usikkerhed, understøttes resultatet af en række kvantitative befolkningsundersøgelse. Det kan således konstateres, at mobiliteten i den nordiske finansielle sektor er lavere end i andre brancher. Rapporten afsluttes en række anbefalinger, der har til formål at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder.

Danish

.

Undersøgelse af priserne for en families kontohåndtering

Pengeinstitutvæsen handler basalt set om penge ind og penge ud, idet der er en række personer eller virksomheder, der ønsker at placere deres overskydende likviditet, og tilsvarende er der en række personer eller virksomheder, der ønsker at få stillet likviditet til rådighed. Hermed indtager pengeinstitutterne en central rolle i samfundsøkonomien som formidlere og fordelere af samfundets kapitalressourcer. Herudover har stort set alle voksne og alle virksomheder et forretningsforhold til et pengeinstitut, og dermed vil et moderne samfund ikke kunne fungere uden pengeinstitutterne. Derfor er det ikke overraskende, at pengeinstitutternes prissætning, herunder rente- og gebyrindtjeningen påkalder sig en betydelig interesse hos beslutningstagere, myndigheder, brancheorganisationer og forbrugerorganisationer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error