1887

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

En nordisk översikt

image of Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

Vad kännetecknar kulturarvs- och natursektorernas arbete med regional och lokal utveckling och tillväxt i Norden? Vilka är utgångspunkterna för detta? Vad finns det att vinna på en vidareutvecklad samverkan mellan dessa intressen? Det är några av de frågor som behandlas i denna rapport som är resultatet av den första etappen i ett internordiskt projekt om naturens och kulturarvets betydelse som faktor för hållbar utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Projektet

Natur och kulturarv ses som viktiga resurser för upplevelser, kunskapsspridning, företagande och tillit mellan människor samtidigt som de skapar ett positivt mervärde och bidrar till att stärka andra samhällsprocesser. De två sektorsområdena natur och kulturarv överlappar i mångt och mycket varandra men kan även ge varandra draghjälp i det regionala och lokala planerings- och utvecklingsarbetet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error