Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter

Indhold og perspektiver

Kultur- og oplevelsesøkonomien oplever i disse år store vækstrater og er derfor kommet i centrum som et muligt indsatsområde for politik og støtteordninger på både lokalt, nationalt og internationalt niveau. Der hersker imidlertid endnu en vis uklarhed om, hvordan denne fremvoksende del af økonomien nærmere kan defineres og hvilke muligheder og perspektiver den indeholder ikke mindst i forhold til landdistrikternes udvikling. Denne rapport, udarbejdet for Nordisk Ministerråd, undersøger kultur- og oplevelsesøkonomiens indhold og perspektiver for landdistrikterne i de nordiske lande og beskriver en række konkrete projekter og aktiviteter indenfor området.

Danish