1887

Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter

Indhold og perspektiver

image of Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter

Kultur- og oplevelsesøkonomien oplever i disse år store vækstrater og er derfor kommet i centrum som et muligt indsatsområde for politik og støtteordninger på både lokalt, nationalt og internationalt niveau. Der hersker imidlertid endnu en vis uklarhed om, hvordan denne fremvoksende del af økonomien nærmere kan defineres og hvilke muligheder og perspektiver den indeholder ikke mindst i forhold til landdistrikternes udvikling. Denne rapport, udarbejdet for Nordisk Ministerråd, undersøger kultur- og oplevelsesøkonomiens indhold og perspektiver for landdistrikterne i de nordiske lande og beskriver en række konkrete projekter og aktiviteter indenfor området.

Danish

.

Introduktion til undersøgelsen

NordFram, Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe vedrørende „Fremtidens nordiske jordbrug og kulturlandskab“, har bedt Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) om at udarbejde en analyse af kultur- og oplevelsesøkonomi i landdistrikterne i de nordiske lande. Den stillede opgave er bredt formuleret at tilvejebringe et indledende overblik over emnet, der kan give input, råd og forslag til eventuelle fremtidige nordiske initiativer indenfor feltet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error