Det polske feriemarked for Norden

Herunder for de enkelte nordiske lande og selvstyreområder

Denne undersøgelse er lavet i et samarbejde mellem Nordisk Ministerråds Ad Hoc Arbejdsgruppe for Turisme samt de nationale turistråd i de nordiske lande og selvstyreområder. Analysen er udarbejdet af ACNielsen med bistand fra VisitDenmark. Det polske marked for ferieturisme er i væsentlig udvikling, og undersøgelsen peger på, at Polen i dag er et udviklingsmarked for de fleste nordiske lande og selvstyreområder. Formålet med undersøgelsen er at øge forståelsen for rejsemønstre og efterspørgslen efter turismetilbud i Polen, der som nyt - og geografisk nært placeret - EU-land vurderes at have et særligt potentiale for det nordiske turismeerhverv. Undersøgelsen afdækker polakkernes egne forventninger til ferierejser på kort og længere sigt, ligesom undersøgelsen identificerer muligheder og barrierer for at tiltrække flere turister fra Polen til Norden. I dag er det under halvdelen af den polske befolkning, der foretager ferierejser, og det reelle markedsgrundlag udgør kun ca. 5,7 mio. personer på trods af, at Polen med sine 38,5 mio. indbyggere er et potentielt stort marked. Men der er udsigt til bedre økonomi, faldende arbejdsløshed og øget rejselyst.

Danish