1887

De fyra modulernas modell

Ett nytt nordiskt mobilitets- och residensprogram

image of De fyra modulernas modell

Nordiska ministerrådets sekretariat har beställt ett förslag till mobilitets – och residensprogram av en utomstående utredare. Utredaren Riitta Heinämaa gjorde en kartläggning av nationella, nordiska och internationella mobilitetsordningar. Kartläggningen identifierar fyra olika mobilitetsbehov. Utredningen svarar på dessa behov genom att uppdela mobilitetsprogrammet i fyra moduler, som fungerar på olika sätt och med olika kriterier. En bärande tanke i utredningen är att mobilitetsprogrammet skall öka samarbetet i Norden mellan olika aktörer i stället för att isolera samarbetet i nordiska revir. Utredningen föreslår fyra typer av mobilitet för det nordiska kultursamarbetet. Mobilitets- och residensprogrammet är organiserat som fyra moduler, som svarar mot de fyra olika mobilitetstyperna. Programmet är flexibelt och tyngdpunkter och satsningsområden kan prioriteras an efter som det uppstår nya behov eller nya inriktningar i det nordiska kultur- och konstsamarbetet.

Danish

.

Utvecklingsmöjligheter för de nuvarande nordiska mobilitetsprogrammen

Föreningens ekonomi har en längre tid varit osäker och i de diskussioner jag har haft är det uppenbart att fältet har motstridiga synpunkter på verksamheten. Rom har sina supporters (”Norden träffas utanför Norden”, ”Det är viktigt med avstämd arbetsgemenskap”). Men det finns också kritiska röster (” En konservativ, romantisk konstnärsbild”, ”Om det finns pengar så OK, den är nog en uppskattad resurs, men hellre skicka konstnärer till professionella program för det är bättre för konstens utveckling”.)

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error