1887

De fyra modulernas modell

Ett nytt nordiskt mobilitets- och residensprogram

image of De fyra modulernas modell

Nordiska ministerrådets sekretariat har beställt ett förslag till mobilitets – och residensprogram av en utomstående utredare. Utredaren Riitta Heinämaa gjorde en kartläggning av nationella, nordiska och internationella mobilitetsordningar. Kartläggningen identifierar fyra olika mobilitetsbehov. Utredningen svarar på dessa behov genom att uppdela mobilitetsprogrammet i fyra moduler, som fungerar på olika sätt och med olika kriterier. En bärande tanke i utredningen är att mobilitetsprogrammet skall öka samarbetet i Norden mellan olika aktörer i stället för att isolera samarbetet i nordiska revir. Utredningen föreslår fyra typer av mobilitet för det nordiska kultursamarbetet. Mobilitets- och residensprogrammet är organiserat som fyra moduler, som svarar mot de fyra olika mobilitetstyperna. Programmet är flexibelt och tyngdpunkter och satsningsområden kan prioriteras an efter som det uppstår nya behov eller nya inriktningar i det nordiska kultur- och konstsamarbetet.

Danish

.

Kort om utredaren

Utredningen är utförd av Riitta Heinämaa, som för närvarande arbetar som planeringschef på Teaterhögskolan i Helsingfors. Till hennes uppgifter hör bl.a. resultatstyrning och flera strategiska utvecklingsprojekt. Under åren 1998-2002 arbetade Riitta Heinämaa som direktör på Nordens Hus i Reykjavik. Före det fungerade hon som chef för undervisningsteatern vid Teaterhögskolan. Heinämaa har också arbetat som föredragande sekreterare för statens kommission för danskonst. Heinämaa har en bred erfarenhet av kulturbranschen och har tidigare arbetat som producent för teater och dans och som utbildare för producener och kulturchefer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error