1887

Cirkulær guide: Fællesnordisk vejledning til udvikling af “den cirkulære kommune” i Norden

image of Cirkulær guide: Fællesnordisk vejledning til udvikling af “den cirkulære kommune” i Norden

Cirkulær økonomi i kommunen handler om en kredsløbsfokuseret grøn omstilling på tværs af forvaltninger og i alle kommunens aktiviteter. Igennem planlægning, myndighedsopgaver, indkøb, udbud og erhvervsfremmeindsatser kan kommunen accelerere den cirkulære omstilling i erhvervslivet og i services til borgerne. Denne vejledning opsamler og formidler erfaringer og metoder på cirkulære initiativer fra kommuner over hele Norden, så indsatsen kan blive endnu mere dynamisk og effektfuld.

Danish

.

Forord

Cirkulær økonomi står højt på dagsordenen i både EU og de nordiske lande og ses som en del af svaret på mange af de omfattende udfordringer, vores samfund står over for. Vores lineære måde at producere og forbruge på er ikke bæredygtig — ikke engang på kort sigt. Vi har kun en begrænset mængde ressourcer til rådighed, og mange værdifulde ressourcer går tabt. Cirkulær økonomi kan medvirke til en global bæredygtig omstilling, som passer direkte ind i FN’s 17 Verdensmål, og som både lande, kommuner og virksomheder kan arbejde hen mod i fællesskab.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error