1887

Cirkulær guide: Fællesnordisk vejledning til udvikling af “den cirkulære kommune” i Norden

image of Cirkulær guide: Fællesnordisk vejledning til udvikling af “den cirkulære kommune” i Norden

Cirkulær økonomi i kommunen handler om en kredsløbsfokuseret grøn omstilling på tværs af forvaltninger og i alle kommunens aktiviteter. Igennem planlægning, myndighedsopgaver, indkøb, udbud og erhvervsfremmeindsatser kan kommunen accelerere den cirkulære omstilling i erhvervslivet og i services til borgerne. Denne vejledning opsamler og formidler erfaringer og metoder på cirkulære initiativer fra kommuner over hele Norden, så indsatsen kan blive endnu mere dynamisk og effektfuld.

Danish

.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler grundlæggende om at få mest mulig værdi ud af produkter og materialer og holde ressourcerne i kredsløb længst muligt. Det kan ske ved at forlænge produkters levetid, designe med sigte på genbrug og genanvendelse, undgå affald og helt konkret spare på vand og omstille til vedvarende energi. Cirkulær økonomi bryder med den traditionelle lineære værdikæde, hvor ressourcer hurtigt ender som affald, og åbner i stedet op for muligheden for, at ressourcer, affalds- og materialestrømme kan gå tilbage i værdikæden for at indgå i produktionen igen eller som input i et helt nyt kredsløb.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error