1887

Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Nordisk seminar

image of Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Denne rapporten er en rapportering fra et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport som ble arrangert i Oslo 15. november 2004 i regi av Nordisk ministerråd. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den Nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). Seminaret samlet representanter fra alle de fem nordiske landene: Fra myndigheter med ansvar for alle transportgrenene, fra datatilsynsmyndigheter og forbrukermyndigheter. Seminaret skulle komme fram til forslag om nordiske retningslinjer for hvordan personvern og forbrukerrettigheter skal sikrest i utvikling, innføring og bruk av ITS i transport. I denne rapporten gjengir vi innledningene i plenum, momenter fra diskusjonene i arbeidsgruppene og de viktigste konklusjonene fra seminaret, samt en oversikt over relevant litteratur og lenker. Rapporten inneholder også det bakgrunnsmaterialet som ble sendt deltakerne før seminaret.

Norwegian

.

ITS och personlig integritet för vägtrafikområdet i Sverige

När det gäller diskussionen kring ITS för vägtrafikområdet kontra personlig integritet så har den inte förts så intensivt i Sverige. Det har dock framkommit i flera undersökningar som gjorts att allmänheten i de flesta fall inte oroar sig särskilt mycket för att de personuppgifter som kan finnas registrerade skulle missbrukas. De flesta verkar vara av den uppfattningen att de fördelar som ITS för med sig väger tyngre än de nackdelar som finns med systemen. Att systemen ofta är mycket komplexa och svåra att överblicka bidrar naturligtvis till att allmänheten inte helt kan omfatta vilka konsekvenser som ITS kan ha för deras personliga integritet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error