1887

Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Nordisk seminar

image of Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Denne rapporten er en rapportering fra et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport som ble arrangert i Oslo 15. november 2004 i regi av Nordisk ministerråd. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den Nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). Seminaret samlet representanter fra alle de fem nordiske landene: Fra myndigheter med ansvar for alle transportgrenene, fra datatilsynsmyndigheter og forbrukermyndigheter. Seminaret skulle komme fram til forslag om nordiske retningslinjer for hvordan personvern og forbrukerrettigheter skal sikrest i utvikling, innføring og bruk av ITS i transport. I denne rapporten gjengir vi innledningene i plenum, momenter fra diskusjonene i arbeidsgruppene og de viktigste konklusjonene fra seminaret, samt en oversikt over relevant litteratur og lenker. Rapporten inneholder også det bakgrunnsmaterialet som ble sendt deltakerne før seminaret.

Norwegian

.

Forord

Denne rapporten er en rapportering fra et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport som ble arrangert i Oslo 15. november 2004 i regi av Nordisk ministerråd. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den Nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). De nordiske samferdselsministerne sluttet seg til initiativet. Nordisk ministerråd ga deretter Transportøkonomisk institutt i oppdrag å utarbeide bakgrunnsmaterialet og å arrangere seminaret i samarbeid med Temagruppen for intelligente transportsystemer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error