1887

Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Nordisk seminar

image of Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Denne rapporten er en rapportering fra et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport som ble arrangert i Oslo 15. november 2004 i regi av Nordisk ministerråd. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den Nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). Seminaret samlet representanter fra alle de fem nordiske landene: Fra myndigheter med ansvar for alle transportgrenene, fra datatilsynsmyndigheter og forbrukermyndigheter. Seminaret skulle komme fram til forslag om nordiske retningslinjer for hvordan personvern og forbrukerrettigheter skal sikrest i utvikling, innføring og bruk av ITS i transport. I denne rapporten gjengir vi innledningene i plenum, momenter fra diskusjonene i arbeidsgruppene og de viktigste konklusjonene fra seminaret, samt en oversikt over relevant litteratur og lenker. Rapporten inneholder også det bakgrunnsmaterialet som ble sendt deltakerne før seminaret.

Norwegian

.

Bakgrunnsmateriale til seminaret

I juridisk teori nærmer man seg personvernbegrepet med tre litt ulike innfallsvinkler: Det integritetsfokuserte personvernet, det maktfokuserte personvernet og det beslutningsfokuserte personvernet. I tillegg kan personvernet forstås i form av ulike interesser som tillegges borgerne av et samfunn. Den såkalte “teori om beskyttelsesinteresser” identifiserer de interessene som det er relevant å avveie. I de tilfellene der myndighetene skal utøve et visst skjønn i fortolkningen av loven, spiller denne teorien en rolle (Nordisk ministerråd 2002). De tre fokus for personvernet og de ulike interessene blir presentert under.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error