1887

Nordisk Pendlingskarta 2011

Baserat på statistik från 2008

image of Nordisk Pendlingskarta 2011

Syftet med rapporten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Norden. År 2008 arbetspendlade 52 900 personer över riksgräns mellan Danmark, Norge och Sverige, vilket är den högsta siffran sedan mätningarnas början 2001. Finland och Island ingår inte i rapporten. Sedan den första mätningen 2001 har den totala arbetspendlingen mellan de tre länderna mer än fördubblats. Ökningen mellan 2006 och 2008 var särskilt stor. Pendlingen från Sverige till Danmark stod för den klart största andelen av ökningen och har 2001-2008 ökat med 349%. Pendlings¬strömmen från Sverige till Norge och Danmark till Norge har också tydligt ökat. Övriga pendlingsströmmar visar en negativ utveckling. Siffrorna redovisas efter kön, utbildningsbakgrund, bransch m.m.. Totalt uppgick nordbornas löneinkomster från annat nordiskt land till drygt 22 miljarder SEK under 2008.

Swedish

.

Pendlarnas egenskaper

Männen stod, med sina 65 procent, för majoriteten av gränspendlingen mellan Sverige, Norge och Danmark. Högst andel kvinnliga pendlare fanns bland bosatta i Norge där de utgjorde 39 procent. Andelen kvinnliga pendlare från Danmark var 36 procent och från Sverige 35 procent.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error