1887

Nordisk Pendlingskarta 2011

Baserat på statistik från 2008

image of Nordisk Pendlingskarta 2011

Syftet med rapporten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Norden. År 2008 arbetspendlade 52 900 personer över riksgräns mellan Danmark, Norge och Sverige, vilket är den högsta siffran sedan mätningarnas början 2001. Finland och Island ingår inte i rapporten. Sedan den första mätningen 2001 har den totala arbetspendlingen mellan de tre länderna mer än fördubblats. Ökningen mellan 2006 och 2008 var särskilt stor. Pendlingen från Sverige till Danmark stod för den klart största andelen av ökningen och har 2001-2008 ökat med 349%. Pendlings¬strömmen från Sverige till Norge och Danmark till Norge har också tydligt ökat. Övriga pendlingsströmmar visar en negativ utveckling. Siffrorna redovisas efter kön, utbildningsbakgrund, bransch m.m.. Totalt uppgick nordbornas löneinkomster från annat nordiskt land till drygt 22 miljarder SEK under 2008.

Swedish

.

Nordisk pendlingskarta

Nordisk pendlingskarta framställs nu för femte gången. Statistiken är producerad i samarbete mellan statistikbyråerna i Danmark, Norge och Sverige. Statistik som avser Finland ingår inte i Nordisk pendlingskarta 2011. De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen åren 2001, 2004, 2005 respektive 2006. Statistiken i denna rapport avser år 2008. Fr.o.m. januari 2008 gäller en ny Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007, vilket påverkar jämförelser med tidigare rapport

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error