1887

Hvordan styrke nordiske kommuners arbejde med vejtrafikstøj?

image of Hvordan styrke nordiske kommuners arbejde med vejtrafikstøj?

I de nordiske lande er ca. 5 millioner mennesker udsat for vejtrafikstøj. I Danmark, Sverige, Norge og Finland findes i varierende form nationale ambitioner om at reducere vejtrafikstøj ved eksisterende boliger. Trods de nationale ambitioner har der hidtil været store vanskeligheder med at realisere dem. Kommunernes prioriteringer er en funktion af tre forhold: Den kommunale organisation, kommunens nære omgivelser, samt staten og tværgående netværk. På baggrund af case-studier, teori og anden litteratur tegnes i rapporten tegnes i rapporten billedet af det vi kalder den kommunale støjpolitiske anatomi. Det generelle billede er, at kommunerne har gode grunde til ikke at beskæftige sig med vejtrafikstøj ved eksisterende boliger. To case-studier fra Hørsholm i Danmark og Stockholm i Sverige er imidlertid eksempler på kommuner som gør en ekstraordinær indsats. På den baggrund redegøres for en række forudsætninger, som er vigtige for at øge den kommunale indsats for reduktion af vejtrafikstøj ved eksisterende boliger.

Danish

.

Vejtrafikstøj i Norden

Vejtrafikstøj er et stort problem i Danmark, Sverige, Norge og Finland. For hver enkelt af de fire lande skal vi her tilvejebringe et overblik over problemets omfang, nationale mål og regelværk, samt såvel statslige som lokale myndigheders indsats. Kapitlet afsluttes med en sammenligning på tværs af de fire lande.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error