1887

Gränspendlingen från Sverige till Danmark och Norge åren 2001-2008

image of Gränspendlingen från Sverige till Danmark och Norge åren 2001-2008

Hög andel unga bland svenska gränspendlare Drygt hälften av de svenska gränspendlarna till Danmark och Norge 2008 var under 35 år och mer än en fjärdedel var under 25 år. Antalet 25-åringar har ökat kraftigt sedan 2005. Det kan bero på att personaluthyrningsföretagen har varit mycket aktiva i Norge. Nästan en tredjedel av 16-24-åringarna anställdes där. Hälften av gränspendlarna var ensamstående. Många ensamstående var unga och hade ännu inte bildat familj. Man är kanske inte lika benägen att gränspendla med längre bortavaro från hemmet när man har hemmavarande barn.År 2008 var det minst en invånare i var och en av Sveriges 290 kommuner som arbetade i Norge. För närmare 50 kommuner var det 200 invånare eller fler, som arbetade i de två grannländerna. Bara en av tio svenska gränspendlare kommer från långtidsarbetslöshet i Sverige till jobb i Danmark eller Norge. Drygt 50 procent av ungdomarna upp till 24 år hade förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla i Sverige året innan man började arbeta i Danmark eller Norge. Omkring 20 procent studerade och nästan lika många bodde i ett annat land. Endast 1,4 procent hade någon typ av arbetslöshetsstöd som huvudersättning.

Swedish

.

Beskrivning av gränspendlingsstatistik

Populationen består av personer som antingen är folkbokförda i Norge eller Sverige den 31 december aktuellt år, eller i Danmark den 1 januari året efter det aktuella året. Personen ska ha fått löneutbetalningar från ett jobb och en arbetsgivare i ett annat land, och det landet ska vara något av de andra två samarbetsländerna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error