1887

Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

image of Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

Nutidens intense markedsføring af produkter stiller til stadighed spørgsmålstegn ved forbrugerbeskyttelsens tilstrækkelighed. Markedsføringslovgivningen med dens generelle og specielle forbudsregler sikrer et vist minimum af beskyttelse og supplerer speciallovgivningen, hvis indhold afhænger af områdets særlige karakter. Bestemmelserne om vildledning, tilsyn og sanktioner er forskellige afhængig af, om det er fødevarer, kosmetik, kemikalier eller andre forbrugerprodukter, der markedsføres med sundheds- eller miljømæssige egenskaber. Samspillet mellem general- og speciallovgivningen er ikke ganske klar i praksis, hvilket kan medføre en uens beskyttelse af forbrugeren. Rapporten har til formål at undersøge, om denne vekslende forbrugerbeskyttelse begrundet i specialområdernes karakter er tilstrækkelig set ud fra et forbrugerperspektiv samt anvise konkrete løsningsmodeller til sikring af bedre vilkår.

Danish

.

Sverige

Svensk markedsføringsret indeholder som de andre nordiske lande en generalklausul, der fastlægger hovedprincipperne for, hvorledes markedsføring skal foretages for at være i overensstemmelse med acceptabel markedsadfærd. Denne generalklausul findes i markedsføringslovens § 4.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error