1887

Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

image of Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

Nutidens intense markedsføring af produkter stiller til stadighed spørgsmålstegn ved forbrugerbeskyttelsens tilstrækkelighed. Markedsføringslovgivningen med dens generelle og specielle forbudsregler sikrer et vist minimum af beskyttelse og supplerer speciallovgivningen, hvis indhold afhænger af områdets særlige karakter. Bestemmelserne om vildledning, tilsyn og sanktioner er forskellige afhængig af, om det er fødevarer, kosmetik, kemikalier eller andre forbrugerprodukter, der markedsføres med sundheds- eller miljømæssige egenskaber. Samspillet mellem general- og speciallovgivningen er ikke ganske klar i praksis, hvilket kan medføre en uens beskyttelse af forbrugeren. Rapporten har til formål at undersøge, om denne vekslende forbrugerbeskyttelse begrundet i specialområdernes karakter er tilstrækkelig set ud fra et forbrugerperspektiv samt anvise konkrete løsningsmodeller til sikring af bedre vilkår.

Danish

.

EU-regulering

Vildledende reklame har været imellem de første områder, hvor EU har foretaget retlig regulering af uacceptabel kommerciel adfærd. Dette skete allerede i 1984 ved direktiv om vildledende reklame (dir. 84/450/EC), som var et minimumsdirektiv, der skulle lægge en fælles »bund« i reguleringen af reklamen. Reglerne om vildledning og vildledende forretningsmetoder er siden blevet suppleret og udvidet væsentligt ved bl.a. direktiv om vildledende og sammenlignende reklame (dir. 97/55/EC, der ændrer dir. 84/450/EC), direktivet om TV uden grænser (dir. 89/552/EEC), som senere ændret ved tv-direktivet (dir. 97/36/EC). Hertil kommer bestemmelser i specialdirektiver, jf. nedenfor afsnit 2.7.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error