Innovation og forbrugerkvalitet

De fleste nye produkter bliver ikke en succes. Hermed har producenterne spildt ressourcer, og forbrugerne får ikke de produkter, de kunne ønske sig. Hvordan kan kommunikationen mellem forbrugere og virksomheder forbedres, så nye produkter målrettes til forbrugernes behov før de kommer på markedet? Innovation knyttes ofte til teknologisk forskning og udvikling, men i en proces mod udviklingen af et nyt produkt eller en ny serviceydelse, spiller en analyse og forståelse af brugernes behov og præferencedannelse en afgørende rolle. Denne rapport handler om muligheder for mere forbrugerdrevet innovation. Forbrugernes vilkår kan fremmes gennem innovation og innovationen kan gøres mere effektiv gennem involvering af forbrugerne. Der er så sat fokus på de politiske rammebetingelser, der kan fremme forbrugerdrevet innovation. Der er her tale om et grænseområde mellem innovationspolitik og forbrugerpolitik. Udvidelsen af nogle klassiske forbrugerpolitiske instrumenter kan potentielt yde et vigtigt bidrag til fremme af forbrugerdrevet innovation. Denne rapport gennemgår en række værktøjer, som virksomhederne kan benytte til at identificere muligheder for nye produkter eller produktforbedringer gennem øget forbrugerforståelse og -involvering. Dernæst følger virksomhedscases med eksempler på brug af redskaberne i innovationssammenhæng.

Danish