1887

Förpackningar för alla - Packages for all

image of Förpackningar för alla - Packages for all

Reumatikerförbundet i Sverige, reumatikerorganisationer i Norden och samarbetspartner i Sverige har genomfört projektet "Förpackningar för alla". Projekets mål är att företagen ska erbjuda konsumenterna lättöppnade förpackningar. En nordisk intressentgrupp/nätverk med representanter för konsument- och branschorganisationer, myndighetsanknutna organ och forskningsinstitut har etablerats. En nordisk konferens "Befria din produkt" genomfördes i Stockholm den 5 maj 2006. Se www.befriadinprodukt.se Verksamheter är etablerade i Sverige, Danmark och Finland. Ett europeiskt standardiseringsarbete med nationella arbetsgrupper i varje land arbetar nu med att ta fram en standard för lättöppnade förpackningar med den svenska testmetoden som grund. Förutsättningarna för att nå syftet att marknaden ska erbjuda konsumenterna lättöppnade förpackningar är goda. Både produkter och marknadsföring visar att företag har ökat fokus på denna fråga.

English

.

Nationella aktiviteter (in Swedish)

I Gigtforeningens Tilgænglighedsprofil finns ett avsnitt som handlar om Detail- og medicinemballage: ”mennesker med muskel- og skeletsygdomme skal kunne håndtere detail- og medicinemballage uden brug af særlige hjælpmidler eller hjælp fra andre”. Där ställs krav på riktlinjer för hur medicinförpackningar respektive dagligvaru-förpackningar ska utformas för att bli mer lättillgängliga.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error