1887

Förpackningar för alla - Packages for all

image of Förpackningar för alla - Packages for all

Reumatikerförbundet i Sverige, reumatikerorganisationer i Norden och samarbetspartner i Sverige har genomfört projektet "Förpackningar för alla". Projekets mål är att företagen ska erbjuda konsumenterna lättöppnade förpackningar. En nordisk intressentgrupp/nätverk med representanter för konsument- och branschorganisationer, myndighetsanknutna organ och forskningsinstitut har etablerats. En nordisk konferens "Befria din produkt" genomfördes i Stockholm den 5 maj 2006. Se www.befriadinprodukt.se Verksamheter är etablerade i Sverige, Danmark och Finland. Ett europeiskt standardiseringsarbete med nationella arbetsgrupper i varje land arbetar nu med att ta fram en standard för lättöppnade förpackningar med den svenska testmetoden som grund. Förutsättningarna för att nå syftet att marknaden ska erbjuda konsumenterna lättöppnade förpackningar är goda. Både produkter och marknadsföring visar att företag har ökat fokus på denna fråga.

English

.

Arbetet utvidgas (in Swedish)

På uppdrag av HSO och med ekonomiskt stöd från Konsumentverket och Hjälpmedelsinstitutet har Reumatikerförbundet genomfört en förstudie för att ta fram underlag och förutsättningar för att etablera allsidigt sammansatta brukarpaneler. Dessa ska medverka i produktutvecklingen genom testning av varor och tjänster, och ska kunna företräda ett Design för Alla-perspektiv.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error