1887

Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

image of Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

Denne rapport er udarbejdet på foranledning af Forbrugerstyrelsen i Danmark og er finansieret af Nordisk Ministerråd. Baggrunden for rapporten er det stigende antal forbrugerklager over erhvervsdrivende som den offentlige sektor har oplevet siden 1970'erne. Dette er belastende for såvel den offentlige sektor og som de erhvervsdrivende. Rapporten skal bidrage til at Forbrugerstyrelsen og øvrige forbrugermyn-digheder i de nordiske lande opnår bedre indsigt i og viden om forbrugernes oplevelser af udbredelsen og håndteringen af forbrugerutilfredshed og forbrugerklager i virksomhederne, således at dette vil kunne danne udgangspunkt for mulige løsninger af det stigende antal forbrugerklager.

Danish

.

Hvorfor opstår utilfredshed

Spørgsmålet om, inden for hvilke produktmarkeder og markeder for serviceydelser den gennemsnitlige forbruger (der har oplevet utilfredshed) typisk oplever utilfredshed, besvares ved at se på, inden for hvilke produktkategorier og kategorier af serviceydelser forbrugerne senest har oplevet utilfredshed. Som spørgsmålet er udformet fungerer det som en tilfældig stikprøve, og kan dermed medvirke til at afsløre eventuelle forskelle mellem forbrugere i Danmark og Sverige.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error