1887

Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

image of Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

Denne rapport er udarbejdet på foranledning af Forbrugerstyrelsen i Danmark og er finansieret af Nordisk Ministerråd. Baggrunden for rapporten er det stigende antal forbrugerklager over erhvervsdrivende som den offentlige sektor har oplevet siden 1970'erne. Dette er belastende for såvel den offentlige sektor og som de erhvervsdrivende. Rapporten skal bidrage til at Forbrugerstyrelsen og øvrige forbrugermyn-digheder i de nordiske lande opnår bedre indsigt i og viden om forbrugernes oplevelser af udbredelsen og håndteringen af forbrugerutilfredshed og forbrugerklager i virksomhederne, således at dette vil kunne danne udgangspunkt for mulige løsninger af det stigende antal forbrugerklager.

Danish

.

Forord

Dette projekt følger op på et tidligere projekt udarbejdet for Nordisk Ministerråd og Forbrugerstyrelsen, Danmark, af Ricky Wilke og Torben Hansen med titlen „Virksomhedernes klagebehandling i Danmark og Sverige“. Projektets mål er at skabe en forøget viden omkring effekterne af klagebehandlingssystemer og betydningen af interaktionen mellem virksomhederne og forbrugerne, samt skabe forøget indsigt i, hvorledes kundeklagehåndtering kan bruges aktivt i forbindelse med virksomheders innovationsprocesser.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error