1887

Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

image of Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

Denne rapport er udarbejdet på foranledning af Forbrugerstyrelsen i Danmark og er finansieret af Nordisk Ministerråd. Baggrunden for rapporten er det stigende antal forbrugerklager over erhvervsdrivende som den offentlige sektor har oplevet siden 1970'erne. Dette er belastende for såvel den offentlige sektor og som de erhvervsdrivende. Rapporten skal bidrage til at Forbrugerstyrelsen og øvrige forbrugermyn-digheder i de nordiske lande opnår bedre indsigt i og viden om forbrugernes oplevelser af udbredelsen og håndteringen af forbrugerutilfredshed og forbrugerklager i virksomhederne, således at dette vil kunne danne udgangspunkt for mulige løsninger af det stigende antal forbrugerklager.

Danish

.

Casevirksomheder

Denne rapport sigtede blandt andet på, at identificere ‚best‘ og ‚worst‘ cases indenfor klagebehandling og complaint management. Den kvantitative undersøgelse viser, at ‚worst‘-cases findes indenfor servicebranchen specielt indenfor områder såsom telefoni, internet, mv. De virksomheder, der ifølge den kvantitative undersøgelse opnåede de største grader af forbrugerutilfredshed med klagehåndteringen, afviste at deltage i undersøgelsen. Nogle hævdede, at de netop var i gang med at gøre noget med klagebehandlingen, hvorfor det var et dårligt tidspunkt for dem. Andre svarede ikke som lovet, på trods af gentagende henvendelser.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error