1887

De nye forbrugerkøbsregler i praksis

image of De nye forbrugerkøbsregler i praksis

EU's Ministerråd vedtog i maj 1999 direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed. Direktivet blev efterfølgende implementeret i de nationale retssystemer. Set ud fra en nordisk synsvinkel indebar direktivet navnlig tre nyskabelser, nemlig indførelsen af en seksmåneders formodningsregel, der har til formål at lette forbrugerens bevisbyrde i sager om mangler, indførelsen af en ret for forbrugeren til i tilfælde af mangler at vælge mellem omlevering og afhjælpning, medmindre den valgte beføjelse findes uforholdsmæssig samt en diretivbestemt toårs reklamationsret. I denne rapport gives en beskrivelse af, hvordan praksis ved de retsanvendende myndigheder i de nordiske lande har udviklet sig i relation til disse regler. Herudover undersøges praksis i relation til opkrævningen af undersøgelsesgebyrer i forbindelse med reklamationer over mangler, idet forbrugeren efter direktivet har krav på gratis afhjælpning. Rapporten viser, at der trods de nu sprogligt næsten enslydende nordiske regler på området, i praksis er ganske store forskelle på, hvordan reglerne fortolkes i de forskellige, nordiske retssystemer. Til sammenligning med opfattelsen af reglerne ved de retsanvendende myndigheder inddrages endelig to empiriske undersøgelser af kendskabet til og forståelsen af reglerne i branchen.

Danish

.

Samlet oversigt over retspraksis

En læderlap, der var en væsentlig del af en skodesign, faldt af inden for den første måned efter købet. Forbrugerklagenævnet fandt det sandsynliggjort, at læderlappen ikke havde været tilstrækkeligt fastgjort ved skoens fabrikation. Sælgeren havde herefter ikke afkræftet formodningen for, at kvalitetsafvigelsen havde været til stede på leveringstidspunktet. Skoene var derfor mangelfulde ved leveringen, og da manglen var væsentlig kunne købet af skoene hæves.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error