1887

Ympäristökasvatusta pohjoismaissa

Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä

image of Ympäristökasvatusta pohjoismaissa

Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa on teos, jonka lukijana pääset kulkemaan villipeuran jäljillä ja polttamaan riimuja viikinkien seurassa, saat esimerkkejä puron hyödyntämisestä opetuksessa tai tarinan mahdollisuuksia. Kirja pureutuu myös niin ympäristökasvatuksen yhteiskunnalliseen asemaan kuin mahdollisuuksiin kestävän kansalaisuuden luomisessa tai maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä ympäristökasvattajan moniin rooleihin. Kirjan kantava teema on suoran luontokokemuksen mahtava voima, joka voi jopa kääntää kokijan maailmankuvan päälaelleen. Kirja on suunnattu teille, joita kiinnostaa ympäristökasvatuksen mahdollisuudet tukea kestävää tulevaisuutta ja edistää luonnonsuojelua tai vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin alueellisesta eriytymisestä luontoyhteyden puutteeseen. Kirja innostaa ympäristökasvattajia – eli meitä kaikkia – tarjoamaan entistä monimuotoisempia luontokokemuksia ja oppimismahdollisuuksia Pohjoismaisessa luonnossa ja sen monissa kulttuurimaisemissa.

Finnish Danish, Norwegian, Swedish

.

Reflektio ja oivallusten syventäminen

Tämän artikkelin taustalla on toive, että ympäristökasvatus voisi olla luomassa osallistujille uusia merkityksiä ja tukemassa laajempaa ymmärrystä yhteiskunnallisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Tällöin ympäristökasvatus ei vain kertoisi luonnosta luontokokemusten avulla, vaan ottaisi osallistujat mukaan hyödyntämään kokemuksiaan ovena maailmaan, jossa ympäristökasvatuksella on osallistujalle aivan erityinen merkitys. Tuossa maailmassa ympäristökasvatus auttaisi pohtimaan luonnon kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden suojelun merkitystä tai luonnossa liikkumisen hyötyjä omalle terveydelle.

Finnish Norwegian, Danish, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error