1887

Ympäristökasvatusta pohjoismaissa

Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä

image of Ympäristökasvatusta pohjoismaissa

Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa on teos, jonka lukijana pääset kulkemaan villipeuran jäljillä ja polttamaan riimuja viikinkien seurassa, saat esimerkkejä puron hyödyntämisestä opetuksessa tai tarinan mahdollisuuksia. Kirja pureutuu myös niin ympäristökasvatuksen yhteiskunnalliseen asemaan kuin mahdollisuuksiin kestävän kansalaisuuden luomisessa tai maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä ympäristökasvattajan moniin rooleihin. Kirjan kantava teema on suoran luontokokemuksen mahtava voima, joka voi jopa kääntää kokijan maailmankuvan päälaelleen. Kirja on suunnattu teille, joita kiinnostaa ympäristökasvatuksen mahdollisuudet tukea kestävää tulevaisuutta ja edistää luonnonsuojelua tai vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin alueellisesta eriytymisestä luontoyhteyden puutteeseen. Kirja innostaa ympäristökasvattajia – eli meitä kaikkia – tarjoamaan entistä monimuotoisempia luontokokemuksia ja oppimismahdollisuuksia Pohjoismaisessa luonnossa ja sen monissa kulttuurimaisemissa.

Finnish Danish, Norwegian, Swedish

.

Johdanto

”Ympäristökasvatuksella luodaan luontoyhteyttä ja välitetään tietoa luonnosta. Ympäristökasvatus rakentaa ymmärrystä perustavanlaatuisista ekologisista ja kulttuurisista yhteyksistä sekä meidän ihmisten roolista luonnossa. Tietoja ja taitoja vahvistamalla tuetaan hyvän ja moniulotteisen luontoyhteyden syntymistä ja ympäristötietoisuuden leviämistä yksilötasolla ja koko yhteiskunnassa.”

Finnish Swedish, Danish, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error