1887

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne

image of Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Nordisk ministerråd/kulturministrene besluttet i april 2013 å iverksette en kartlegging av kultur- og helseområdet i Norden. Region Skåne ble tildelt prosjektoppdraget, som er gjennomfört i perioden 1. februar – 10. oktober 2014. Prosjektet er samfinansiert av Nordisk ministerråd og Region Skåne. Kartleggingens formål var å øke kunnskapen om kultur- og helseområdet som en betydningsfull faktor i en holdbar nordisk velferd, og skulle omfatte praksis i alle nordiske land og Færøyene, Grønland og Åland. Oppdraget omfattet også en kartlegging av forskning i de fem nordiske landene. Det ble tidlig i arbeidet klart at kartleggingen dessuten måtte omfatte utdanning.Rapporten presenterer en statusbeskrivelse av kultur- og helseområdet, en analyse av behov innen området, konklusjoner samt forslag til mulige felles nordiske innsatser på området.

Norwegian

.

Kultur og helse – begreper

Begrepet ”kultur” gir rom for alle våre forestillinger om estetisk smak, filosofi, kunstutøveres virksomhet fra tidligere tiders grottemalerier til de store perspektiver på sivilisasjoners utvikling og menneskehetens undergang. Begrepet kan være avgrensende – f.eks. i betydningen egen kultursfære, vesterlandsk kultur, islamsk kultur. Det kan være altomfattende – f.eks. den menneskelige kultur. I sin latinske opprinnelse har ordet med odling å gjøre, og det innbefatter kunst, en virksomhet som bygger på kunnskap. Kunstneriske uttrykk har et universelt potensiale, vi kan alle – uavhengig av bakgrunn – lære oss å forstå det andre individer gjennom historien har uttrykt i tekst, bilde og musikk.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error