1887

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne

image of Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Nordisk ministerråd/kulturministrene besluttet i april 2013 å iverksette en kartlegging av kultur- og helseområdet i Norden. Region Skåne ble tildelt prosjektoppdraget, som er gjennomfört i perioden 1. februar – 10. oktober 2014. Prosjektet er samfinansiert av Nordisk ministerråd og Region Skåne. Kartleggingens formål var å øke kunnskapen om kultur- og helseområdet som en betydningsfull faktor i en holdbar nordisk velferd, og skulle omfatte praksis i alle nordiske land og Færøyene, Grønland og Åland. Oppdraget omfattet også en kartlegging av forskning i de fem nordiske landene. Det ble tidlig i arbeidet klart at kartleggingen dessuten måtte omfatte utdanning.Rapporten presenterer en statusbeskrivelse av kultur- og helseområdet, en analyse av behov innen området, konklusjoner samt forslag til mulige felles nordiske innsatser på området.

Norwegian

.

Förord

I Skåne har vi sedan 2003 arbetat framgångsrikt med satsningar inom området kultur och hälsa. Nu senast sjösatte vi ett treårigt forskningsprojekt med Kultur på recept. I september 2014 fattade Region Skånes kulturnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om en gemensam strategi för att ytterligare utveckla området kultur och hälsa. Målet är att konst och kultur ska vara en självklar del av regionens hälso- och sjukvård. åren 2008 till 2011 tog Region Skåne på sig ett interimistiskt koordineringsansvar för ett nordiskt samarbete om kultur och hälsa i väntan på en mer långsiktig lösning. Med denna bakgrund kändes det naturligt att tacka ja till Nordiska ministerrådets förfrågan om att genomföra en kartläggning och en analys av behovet av samarbete inom området i Norden.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error