1887

Utvärdering av Nordjobb

Nordens arbetsutbytesprogram för unga

image of Utvärdering av Nordjobb

Nordjobb är ett utbytesprogram där ungdomar i Norden får arbeta, bo och ta del av organiserade fritidsaktiviteter i ett annat nordiskt land eller självstyrande område. Programmet syftar till att skapa ökad rörlighet mellan arbetsmarknaderna i de nordiska länderna och stärka deltagarnas nordiska identitet och samhörighet.

Oxford Research har genomfört en programteoretisk utvärdering av Nordjobb utifrån kriterierna relevans, effektivitet, kostnadseffektivitet, långsiktighet och det nordiska mervärdet av programmet. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med relevanta aktörer i alla de nordiska länderna och de tre autonoma regionerna i Norden.

Utvärdering drar slutsatsen att Nordjobb är ett relevant program vilket även framöver bör finansieras och ett antal rekommendationer för ökad effektivitet och effekt av programmet presenteras i rapporten.

Swedish

.

Slutsatser

Nordjobb är ett unikt program såtillvida att det inom programmet erbjuds en paketlösning bestående av såväl arbete, bostad och fritidsaktiviteter. Det existerar inget annat program som bidrar med denna helhetslösning även om olika program och alternativ kan bidra med delar av det Nordjobb bidrar med. Relevansen i att erbjuda en helhetslösning snarare än exempelvis enbart ett paket med arbete och bostad är inte helt enkel att besvara. Nordjobbare som söker sig till Nordjobb lyfter framförallt fram att Nordjobb genom sin helhetslösning bidrar med en trygghet vilken framförallt är relevant för de som genom Nordjobb gör sitt första utbyte i Norden. Nordjobb bidrar således både med en spännande upplevelse av att åka utomlands och arbeta samt med hjälp och stöd. Hjälpen med boende är central då det kan vara mycket svårt att få tag i bostad i framförallt större nordiska städer och kulturprogrammen bidrar med ett socialt sammanhang för nordjobbarna som ofta inte känner någon i staden eller kommunen där de ska arbeta. Nordjobbarna söker sig inte till Nordjobb på grund av kulturprogrammen, och skulle sannolikt sökt utbytet ändå, men genom att aktiviteter anordnas förs nordjobbarna samman vilket bidrar till att kontakter knyts och ett mer långsiktigt nordiskt engagemang skapas. Dessa kontaktar kan självklart knytas ändå, och det står fritt fram för nordjobbare att träffas utan organiserade aktiviteter, men aktiviteterna blir ett smörjmedel för att underlätta interaktion mellan nordjobbare och i vissa fall även andra ungdomar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error