Unge på Kanten

Om inkludering av utsatte ungdommer

Arbeidsløsheten bland unge er betydelig høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de nordiske landene. En tiltagende gruppe ungdommer i Norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv og samfunn, kanskje for store deler av sitt liv som voksne. Arbeidsledigheten blant unge mennesker er et varig og strukturelt problem, men den har økt som følge av globale, økonomiske krisen. Den høyeste ungdomsledigheten i Norden har man i Sverige og Finland, der rundt 20 prosent av arbeidsstyrken i alderen 1524 år er aktive arbeidssøkere uten arbeid. Det er om lag på EUgjennomsnittet. Den tilsvarende ungdomsledigheten i 2011 var ca 15 prosent i Danmark og Island og ca 8 prosent i Norge.

Norwegian