1887

Unge på Kanten

Om inkludering av utsatte ungdommer

image of Unge på Kanten

Arbeidsløsheten bland unge er betydelig høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de nordiske landene. En tiltagende gruppe ungdommer i Norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv og samfunn, kanskje for store deler av sitt liv som voksne. Arbeidsledigheten blant unge mennesker er et varig og strukturelt problem, men den har økt som følge av globale, økonomiske krisen. Den høyeste ungdomsledigheten i Norden har man i Sverige og Finland, der rundt 20 prosent av arbeidsstyrken i alderen 1524 år er aktive arbeidssøkere uten arbeid. Det er om lag på EUgjennomsnittet. Den tilsvarende ungdomsledigheten i 2011 var ca 15 prosent i Danmark og Island og ca 8 prosent i Norge.

Norwegian

.

Hva gjøres? Aktuelle innsatser mot ungdomsledighet og for inkludering av unge i arbeid i de nordiske landene

I dette kapitlet tar vi for oss aktuell politikk, innsatser og virkemidler for å forebygge og bekjempe ungdomsarbeidsløsheten og å inkludere ungdom i arbeidslivet. Vi legger vekt på strategier og innsatser overfor unge som kanskje har et ekstra vanskelig utgangspunkt: Det gjelder spesielt ungdom i risiko for å ikke fullføre videregående skole og ungdom og unge voksne som har problemer med overgangen fra utdanning til arbeid og med å få fotfeste i arbeidslivet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error