1887

Unge på Kanten

Om inkludering av utsatte ungdommer

image of Unge på Kanten

Arbeidsløsheten bland unge er betydelig høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de nordiske landene. En tiltagende gruppe ungdommer i Norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv og samfunn, kanskje for store deler av sitt liv som voksne. Arbeidsledigheten blant unge mennesker er et varig og strukturelt problem, men den har økt som følge av globale, økonomiske krisen. Den høyeste ungdomsledigheten i Norden har man i Sverige og Finland, der rundt 20 prosent av arbeidsstyrken i alderen 1524 år er aktive arbeidssøkere uten arbeid. Det er om lag på EUgjennomsnittet. Den tilsvarende ungdomsledigheten i 2011 var ca 15 prosent i Danmark og Island og ca 8 prosent i Norge.

Norwegian

.

Eksempler på god praksis i Norden: Hva gjør de som lykkes med å inkludere unge som står utenfor skole og arbeidsliv?

Alle nordiske land har utfordringer og uløste oppgaver som gjelder ungdom mellom 16–25 år som står utenfor skole og arbeidsliv eller i risiko for å falle utenfor. Mange av disse unge trenger hjelp for å komme i gang med skolen igjen eller skaffe seg jobb. Der tradisjonelle skoletilbud og vanlige arbeidsmarkedstiltak ikke strekker til, kan mindre prosjekter eller tiltak fylle dette tomrommet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error