Unge, køn og pornografi i Norden

Kvalitative studier

Nordens unge ser pornografi. Hvordan bruger unge pornografien i deres hverdagsliv? Indvirker pornografien på de unges kønsforståelser? Forskningsprojektet Unge, køn og pornografi i Norden (2004-2006)har undersøgt pornografiens udbredelse og nye kulturelle status. Projektet omfatter i alt 9 studier omkring unges holdninger til og erfaringer med pornografi. Undersøgelserne omfatter kvalitative interviews med unge, indholdsanalyser af ungdomsmedier og kvantitative data om forbrugsmønstre og holdninger til pornografi. Projektet er gennemført af Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) på initiativ af Nordisk Ministerråd. Centrale kønsforskere fra hele Norden har bidraget til undersøgelserne, som dækker alle de nordiske lande. I denne bog præsenteres forskningsrapporter fra projektets kvalitative studier. Blandt temaerne som belyses er pornografiens betydning for unges køns- og identitetskonstruktioner, og for deres syn på sig selv og egen seksualitet. Bogen indeholder også en situationsrapport fra Færøerne om unges forhold til pornografi og seksualitet. Studierne som refereres er gennemført i Sverige, Danmark, Norge og Færøerne.

Danish