1887

Unge, køn og pornografi i Norden

Kvantitative studier

image of Unge, køn og pornografi i Norden

Nordens unge ser pornografi. Hvordan bruger unge pornografien i deres hverdagsliv? Indvirker pornografien på de unges kønsforståelser? Forskningsprojektet Unge, køn og pornografi i Norden (20042006) har undersøgt pornografiens udbredelse og nye kulturelle status. Projektet omfatter i alt 9 studier omkring unges holdninger til og erfaringer med pornografi. Undersøgelserne omfatter kvalitative interviews med unge, indholdsanalyser af ungdomsmedier og kvantitative data om forbrugsmønstre og holdninger til pornografi. Projektet er gennemført af Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) på initiativ af Nordisk Ministerråd. Centrale kønsforskere fra hele Norden har bidraget til undersøgelserne, som dækker alle de nordiske lande. I denne bog præsenteres forskningsrapporter fra projektets kvantitative studier. Blandt temaerne som belyses, er unges forbrug af pornografi, deres holdninger til den pornografi de ser, og de køns-forståelser, som de unge mener tegner sig i pornografien og i deres sociale hverdag i lyset af pornografiens nye status. Studierne som refereres er gennemført i Danmark, Norge, Finland og Island.

Danish

.

Forord

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i den nordiske massekultur. Fænomenet kaldes sædvanligvis for pornofisering eller seksualisering af det offentlige rum. Det har skabt heftig debat i hele Norden og ikke mindst bekymring for hvilken indflydelse den øgede – og ikke altid frivillige – eksponeringen for pornografi har på børn og unge.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error