1887

Unge, køn og pornografi i Norden

Mediestudier

image of Unge, køn og pornografi i Norden

Nordens unge ser pornografi. Hvordan bruger unge pornografien ideres hverdagsliv? Indvirker pornografien på de unges kønsforståelser? Forskningsprojektet Unge, køn og pornografi i Norden (20042006)har undersøgt pornografiens udbredelse og nye kulturelle status. Projektet omfatter i alt 9 studier omkring unges holdninger til og erfaringer med pornografi. Undersøgelserne omfatter kvalitative interviews med unge, indholdsanalyser af ungdomsmedier og kvantitative data om forbrugsmønstre og holdninger til pornografi. Projektet er gennemført af Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) på initiativ af Nordisk Ministerråd. Centrale kønsforskere fra hele Norden har bidraget til undersøgelserne, som dækker alle de nordiske lande. I denne bog præsenteres forskningsrapporter fra projektets mediestudier. Blandt temaerne som belyses er unges eksponering for seksualiserede medieprodukter, og det aftryk dette sætter på de måder unge iscenesætter deres krop gennem selvrepræsentationer på Internettet. Forholdet mellem tv-stationers programpolitik i forhold til børn og unge og seksualiseret/pornoficeret medieindhold og de faktiske tv-transmissioner, er et andet af bogens temaer. Studierne som refereres er gennemført i Sverige, Norge og Finland.

Danish

.

Bare billeder? - Konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter i unge drenges brug af pornografi og mainstreamet pornografi

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error