1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Vad innebär sanning i ett religiöst sammanhang?

En av de vackraste berättelser som jag känner till är Leo Tolstojs Pappa Panovs stora dag. Den berättar om den enkla skomakaren i en liten rysk by som i en dröm fått löftet att han skulle få möta Jesus följande dag, juldagen. Han uppmanades vara uppmärksam, för Jesus skulle inte presentera sig. Förväntansfullt vaknade han och satte sig att spana ut från sitt fönster. Men Jesus kom inte. Pappa Panov såg bara en rad bybor. Den första han såg var en gatsopare som gick och frös i snålblåsten. Honom bad han in, bjöd på te och lät honom värma sig vid kaminen. Under dagens lopp såg han också några andra i behov av hjälp som han räckte en hjälpande hand. På kvällen var det en besviken Panov som gick till sängs. ”Det var alltså bara en dröm”, konstaterade han med besvikelsens tårar i ögonen. Men genom tårarna var det som om han skulle ha sett alla dem som han under dagens gång hjälpt på olika sätt. Och han hörde en röst som sade: ”Kände du inte igen mig, Panov? Alla de som du hjälpte idag var jag!”

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error