1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Kulturmøter – aktualisering av ulike sider ved religionsdialogen (in Norwegian)

I fem år har jeg vært sokneprest i en av Norges mest flerkulturelle menigheter, Fossum menighet i Stovner Bydel i Oslo. Av bydelens ca 22 000 innbyggere har over 30% flerkulturell bakgrunn. Mange av skolene i bydelen har mer enn 50% elever med ikke vestlig bakgrunn. På en av skolene innenfor menighetens grenser er det over 80% elever med flerkulturell bakgrunn. Denne skolen har også spesielt høy deltagelse på skolegudstjenestene blant elever med muslimsk bakgrunn. Som kirke i en flerkulturell bydel forholder vi oss ikke bare formelt til kirkelig medlemsregister når vi tenker ”menighet”. Jeg ønsker å reflektere over enkelte tiltak, hendelser og observasjoner knyttet til den flerkulturelle og flerreligiøse konteksten som menigheten lever sitt liv i. Jeg velger å bruke betegnelsen flerkulturell om den befolkningen som ofte blir kalt for innvandrere eller fremmedkulturelle. Mange nasjoner og religioner er representert i bydelen, de fleste erfaringene mine henspeiler på kontakt med muslimer. Ved å fortelle om noen møter med muslimer, ønsker jeg å peke på noen sider ved religionsdialogen. Åpenhet, diakoni, etikk og spiritualitetens uttrykksformer er viktige tema i kulturmøtene. I denne sammenhengen er fokuset på erfaringer fra enkelte møteplasser. Jeg vil peke på noen muligheter jeg har sett, og også peke på noen konfliktområder jeg tror finnes der.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error