1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Kristen tro och annan tro

När jag tänker på kristendomens förhållande till andra religioner skäms jag. Det är inte alla kristna som har anledning att skämmas, men just där jag står finns det inte mycket att vara stolt över. Den kyrka som jag tillhör, Svenska kyrkan, är en av de västeuropeiska maktkyrkorna. Sina olika teologiska traditioner till trots: lutherska, katolska, anglikanska eller reformerta, har dessa kyrkor varit nära förbundna med statsmakten och under århundraden försökt begränsa andra religioners utrymme i Europa. Judendomen och islam är de mest kända exemplen, men också urbefolkningarnas traditionella religioner, till exempel samernas, hör dit.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error