1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Judendomen i kyrklig teologi

Vid Place de la Victoire i staden Clermont-Ferrand i mellersta Frankrike står en ståtlig bronsstaty av påven Urban II, som i denna stad år 1095 proklamerade det andra korståget mot saracenerna (muslimerna) och andra Guds fiender. Korståget blev inte bara ett krig mot muslimerna i det heliga Landet utan resulterade också i ett veritabelt blodbad på judar, framför allt i Rhendalen. Ännu vid 800-årsjubiléet i slutet av 1800-talet betraktades Urban som en ärorik kristendomens försvarare och korståget som uttryck för hjältemod. Det var till 800-årsjubiléet som bronsstatyn beställdes. Hundra år senare firades 900-årsjubiléet av denna händelse på ett helt annat sätt. Under rubriken “Från konflikt till dialog” samlades forskare, också muslimska och judiska, för att samtala om historien. Det här är ett exempel på hur katolska kyrkans förhållande till sin egen historia och till de två andra monoteistiska religionerna i grunden har förändrats.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error