1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Et nyt religionsteologisk paradigme i forhold til jødedom og islam (in Danish)

Vi lever i en verden, hvor religioner og kulturer i den grad blander sig med hinanden, også her i Norden. Børn med forskellig religiøs og kulturel baggrund leger med hinan den, går sammen i børneha ve, skole, klub osv. Mennesker mødes som naboer, på arbejdspladsen, i foreninger, på offentlige kontorer, på sportspladsen osv. Vi ser TV og går på internettet, hvor vi konstant forholder os til andre kulturer og religioner. Erfaringer fra disse sammenhænge er med til at forme vores forståelse af hinan dens tro og kultur, men vi påvirkes også af dem, bevidst eller ubevidst.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error